O nás
Cintorín Borievka

Sedel som raz na chalupe s mojim kamarátom z Bratislavy, ktorý má dvoch psov. Rozprávali sme sa o nich, ale aj a o dĺžke ich života. Ani neviem prečo..., ale spýtal som sa ho, čo sa udeje so psom, ktorý uhynie, čo sa stane s jeho pozostatkami.... Vedel som, že svojich psov má veľmi rád, tak ma to zaujímalo. Odpoveď ma prekvapila. Bol to veľký problém a najmä v Bratislave. Obzvlášť preto, že býva v byte, a nie v rodinnom dome.

Zamyslel som sa a vzhľadom k tomu, že mám spoločenské zvieratá rád, zdalo sa mi veľmi surové spaľovať ich pozostatky v kafilérií. Začal som prvý krát rozmýšľať nad vybudovaním dôstojného a pekného miesta, kde by mohli byť pochovávané. Písal sa rok 2011.

Uplynulo dlhých 8 rokov spoločného snaženia s mojimi spoločníkmi a s ambasádorom nášho cintorínu, pani Eňou Vácvalovou. Verím, že sme tesne pred otvorením cintorína pre zvieratá Borievka , ktorý postupne vyrástol na našich pozemkoch s rozlohou 1,2 ha, v mestskej časti Dúbravka v Bratislave.

Našim zámerom je, aby toto pietne miesto bolo nielen miestom pre pochovávanie domácich miláčikov, ale aj verejným miestom, kde sa bude môcť každý návštevník poprechádzať, alebo si odpočinúť v prírodnom areáli s parkovou úpravou. Chceme, aby raz bola Bratislava na toto miesto hrdá.

Na cintoríne Borievka plánujeme poskytovať nasledujúce služby :
- prenájom miesta na pochovanie zvieratiek
- údržba hrobových miest
- dovoz uhynutého zvieratka
- pochovávanie za prítomnosti majiteľa uhynutého zvieratka

Ambasádor Cintorína Borievka Eňa Vacvalová
Eňa Vacvalová

N E K O N E Č N Ý   P R Í B E H

Nekonečný príbeh, bola krásna filmová rozprávka, na ktorej vyrastala moja dcéra, a v ktorej jednou z hlavných postáv bolo zvieratko. Pes, tuším sa volal Falco?! Môj príbeh je tiež o zvieratách a je tiež nekonečný. Stále trvá, aj keď už nie je celkom môj, a rozhodne nie je rozprávkový!

Mahatma Gándhí kedysi dávno povedal, že výška kultúrnosti toho ktorého národa sa dá určiť aj podľa toho, ako sa ten národ, tá spoločnosť správa ku zvieratám!

„ Je už samozrejmosťou, že zvieratá, najmä psy, ale aj mačky, nás sprevádzajú celé stáročia. Milujú nás, slúžia nám, zachraňujú nás, strážia, robia nám spoločnosť. Sú to zvierací terapeuti. V dnešnom uponáhľanom svete nás chránia pred nami samými. Znižujú stres, liečia zlomené srdcia. Ak prestane biť to ich, dokážeme sa postarať o ich dôstojný odchod?!“ Toť otázka?! Položil ju sebe ale aj nám všetkým pán Peter Šimorh, jeden z prvých podporovateľov úsilia dôstojne sa postarať aj o tie zvieratá, ktoré od navždy odišli. Keď som sa ňou začala serióznejšie zaoberať ja, písal sa rok 2003! Založila som Občianske združenie Sírius, neskôr Fénix park s cieľom, že aj pomocou tohto združenia sa mi podarí, myšlienku cintorína pre zvieratá zhmotniť. To znamená, že budem robiť, čo bude v mojich silách, aby Bratislava, hlavné mesto Slovenska mala po každej stránke náležité miesto na pochovávanie zvierat.

Som presvedčená, že som to dlhé roky aj veľmi úprimne, a ako mi tie moje sily stačili, aj robila! Keďže som nevlastnila pre tieto účely vlastný a vyhovujúci pozemok, vybrala sa som sa cestou spolupráce s vedením nášho hlavného mesta. A tak som si posedela nad touto témou s pánmi primátormi Kresánkom, Ďurkovským a aj s pánom Ftáčnikom! Nemôžem povedať, že by tomu projektu neboli naklonení, aj nejaké pozemky boli v hre (bohužiaľ nevhodné), ale napokon toto moje úsilie z rôznych dôvodov, často aj absurdných, skončilo bezvýsledne! Intenzívnejšie svetielko v tejto tme zažal posledný primátor, s ktorým som ja v tejto veci spolupracovala, a to bol pán Milan Ftáčnik! Postavil sa k veci s ozajstným záujmom, a v mnohom tento projekt posunul dopredu, za čo mu aj touto cestou ďakujem. Ale problémy sa stále vynárali aj na miestach, kde by som ich nikdy nečakala. Boli, a bohužiaľ stále sú v ľuďoch! Namiesto toho, aby tejto myšlienke pomáhali, hádzali jej, ľudovo povedané polená pod nohy, kde a ako sa len dalo. Ich dôvody sú pre mňa dodnes nepochopiteľné, a ja verím, dúfam, že ich raz títo ľudia budú vysvetľovať nielen na miestach, ktoré môžu osobne ovplyvňovať, ale aj nám všetkým! Prešli roky, viac ako desať, a ja som mala pocit, že túto káru už ďalej ťahať zrejme nedokážem?! A vtedy mi zazvonil mobil, a istý pán Ing. Vlkovič, mi navrhol stretnutie vo veci cintorína pre zvieratá! A tento istý pán Ing. Vlkovič ťahá tú moju káru ďalej. Mal chuť mi pomôcť, mal pozemok, mal odvahu! Priznám sa, uľavilo sa mi, pretože som bola presvedčená, že ak je na svete konečne pozemok a takýto mladý a obetavý človek, ktorý do tohto projektu chce ísť so svojimi partnermi aj finančne, môžem mu to celé prenechať a spokojne spávať... samozrejme mu aj naďalej pomáhať, a už sa len tešiť na ten vysnívaný pocit, keď konečne úspešne skončí tento nekonečný príbeh!

Ale tento nekonečný príbeh nie je rozprávka. Je príbehom vytrvalého behu cez prekážky, ktoré sú prirodzené a zdolateľné, ale aj cez tie, ktoré sú postavené umelo, zámerne a necitlivo! A tie sa zdolávajú veru ťažko! Už o tom vie svoje aj Ing. Vlkovič, lebo on tú moju káru ťahá statočne ďalej už tiež roky. Občas mu vidím v tvári, alebo počujem v hlase beznádej, ktorú veľmi dobre poznám. Zažila som ju neraz...ale vždy som sa nejako otriasla, a skúsila ísť aspoň o krok ďalej. A pevne verím, že to urobí aj on! Veď ten cintorín už stojí, a sú ľudia, bohužiaľ aj profesionáli, investigatívni novinári, ktorí tento prepotrebný projekt v našom meste topia na každom kroku, a hľadajú aj neserióznym spôsobom všetky možnosti, ako ho zastaviť, dokonca úplne zrušiť. Týmto „profesionálom“, a všetkým ostatným, ktorí sa k tomuto projektu stavajú podobne, chcem aj touto cestou odkázať...a vlastne to ani nemusím robiť ja, opäť to už kedysi dávno urobil aj za mňa, za nás všetkých jeden múdry a vzácny človek, Mahatma Gándhí: „Najprv vás ignorujú, potom sa vám smejú, potom s vami bojujú, a potom...a potom zvíťazíte!“

A len tak na okraj, prvý cintorín pre zvieratá založil v New Yorku zverolekár Samuel Johnson, bolo to v roku 1896!!! A prvý zvierací cintorín v Európe existuje v Paríži od roku 1899!!! Myslím si, že k týmto číslam už netreba dodať nič viac?!

Eňa Vacvalová

Spoločnosť ICONA sa od roku 2012 snaží vybudovať a sprevádzkovať na vlastných pozemkoch s rozlohou 1,2 ha Cintorín pre zvieratá Borievka v mestskej časti Dúbravka v Bratislave .

Zámerom spoločnosti je, aby toto pietne miesto bolo nielen miestom pre pochovávanie domácich miláčikov, ale aj verejným miestom, kde sa bude môcť každý návštevník poprechádzať , alebo odpočinúť v prírodnom areáli s parkovou úpravou.

Máme ambície , aby sa toto miesto raz stalo naozaj miestom, ktoré budú navštevovať aj ľudia ktorí nemajú na tomto mieste pochované žiadne zvieratko, ale jednoducho si prišli odpočinúť, poprechádzať v prírodnom parku, a pozrieť na niečo výnimočné, tak ako je to napríklad v Paríži, Viedni, v Prahe, alebo iných svetových mestách. Chceme , aby raz bola Bratislava na toto miesto hrdá.

Naša myšlienka vychádza z toho, že také veľké mesto ako je Bratislava potrebuje miesto, kde budú mať občania Bratislavy a okolia možnosť pochovať svojho domáceho miláčika a nie, ako sa to častokrát deje dnes, že sa načierno pochovávajú v lesoch a parkoch okolo mesta, alebo necitlivo sa pozostatky zvieratiek spaľujú v kafilériách.

Počas práce na vybudovaní Cintorína pre zvieratá Borievka som stretol veľmi veľa dobrých ľudí, ktorý nám pomáhali, jedným z tých najdôležitejších bol, a bude p. Eňa Vacvalová ktorá nás podporovala a povzbudzovala na každom kroku , za čo sa jej chcem veľmi pekne poďakovať.

Celý priebeh nášho dlhoročného snaženia aj s faktami a preukázateľnými súhlasnými stanoviskami, ktoré naša spoločnosť ICONA, s.r.o. od roku 2012 získala za účelom otvorenia zvieracieho cintorína v mestskej časti Dúbravka je nasledovný :

Spoločnosť ICONA dňa 22.10. 2012 predložila Návrh štúdie : Spomienkový háj Bukovina (predchádzajúci názov Cintorína Borievka ) na prerokovanie Komisii územného rozvoja, výstavby a dopravy MZ m.č. Bratislava – Dúbravka, ktorá odporučila jej ďalšiu výstavbu počtom hlasovaní ZA 7 , Proti 0.

Dňa 18.12.2012 starosta Mestskej časti Bratislava – Dúbravka Ing. Ján Sandtner požiadal primátora hl. mesta SR Bratislavy listom o podporu tohto projektu s tým, že sa stotožňuje s pokračovaním tohto projektu.

Dňa 13.3.2013 spoločnosť ICONA podala žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o využitie územia na Magistrát hl. mesta SR. Dňa 18.8. 2014 , Magistrát hl. mesta SR vydal Súhlasné záväzné stanovisko k investičnému zámeru Spomienkový háj Bukovina – cintorín pre zvieratá.

V priebehu tohto procesu spoločnosť ICONA okrem iného získala aj :
- záväzný súhlasný posudok od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava dňa 25.4.2014
- súhlasný odborný hydrologický posudok od INGEO a.s. Žilina zo dňa 5.12. 2013
- stanovisko Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 12.7.2012 že nie je potrebné vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie k danému projektu Spomienkový háj Bukovina

Následne spoločnosť ICONA získala povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – studne pre zavlažovanie sadových úprav zo dňa 28.10.2016 vydané Okresným úradom Bratislava ako aj Povolenie na užívanie vodnej stavby – studne pre zavlažovanie sadových úprav zo dňa 10.5.2017 vydané Okresným úradom Bratislava.

V roku 2015 a 2016 spoločnosť ICONA ohlásila na Stavebný úrad MČ Bratislava – Dúbravka ohlásenie drobných stavieb – Oplotenia, skladu a NN prípojky na čo získala od stavebného úradu súhlasné stanoviska bez námietok , spoločnosť ICONA všetky drobné stavby zrealizovala.

Keďže v roku 2017 bol na všetky drobné stavby podaný protest prokurátora na základe podnetu jediného aktivistu, spoločnosť ICONA podala na Stavebný úrad MČ Bratislava – Dúbravka žiadosti na stavebné povolenia ( aby odstránila námietky prokurátora ), ktoré behom roku 2017 až roku 2018 získala, a aj všetky objekty v roku 2018 právoplatne skolaudovala .

Momentálne je rok 2019, spoločnosť ICONA sa musí brániť proti útokom aktivistu, a podaniam prokurátora, ktoré zabraňujú sprevádzkovaniu Cintorína pre zvieratá s pomocou renomovanej právnej kancelárie Poláček & Partners , ktorá tiež po preštudovaní celého nášho postupu zastáva názor , že sme nič protizákonné neurobili, všetky kroky ktoré sme doposiaľ urobili boli v zmysle zákona a postup prokurátora je prinajmenšom šikanózny.

Na tomto mieste, by sme chceli poprosiť o podporu všetkých tých , ktorým záleží na tom, aby Bratislava mala pekné a dôstojné miesto na pochovávanie spoločenských zvierat, a o vyjadrenie svojho názoru v elektronickej petícií a FB svojím súhlasom s dokončením Cintorína pre zvieratá Borievka v Bratislave .

ĎakujemeIng. Stanislav Vlkovič , konateľ spoločnosti ICONA, s.r.o.


Podporujú nás
Sloboda Zvierat

Zvierací cintorín je o ľuďoch, ktorí dostali vo svojom živote možnosť nájsť priateľa vo zvierati. Je medzi nimi veľké množstvo záchrancov, ktorí si osvojili zviera priamo z ulice alebo ho adoptovali z útulku a dali mu šancu začať nový život. Zviera sa im stalo oddaným sprievodcom, trpezlivým spoločníkom a oni chcú dopovedať jeho príbeh dôstojne.Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat

Máte otázku?
Vyplnením formulára nám umožníte kontaktovať Vás ohľadom Vašej správy